Arbeidsdeskundig Onderzoek

Lef! werkt …. aan
inzetbaarheid

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet, vaak op advies van bedrijfsarts, als langdurige uitval (WVP) leidt tot twijfels over duurzame terugkeer in eigen werk. Arbeidsdeskundig onderzoek geeft vervolgens duidelijkheid over de passendheid van eigen werk (al dan niet aangepast) en over passendheid van andere functies binnen de eigen organisatie.

Mochten deze opties niet passend zijn, dan kan spoor 2 worden geadviseerd, dat is ook wat het UWV dan vervolgens van u verwacht. Dit geeft medewerker de mogelijkheid om alle mogelijke reïntegratiekansen te onderzoeken en te benutten. Ook het uitvoeren van spoor 2 behoort tot onze dienstverlening.

Werkwijze Lef! werkt

Na aanmelding maken wij een afspraak met zowel leidinggevende als met medewerker, liefst meteen na elkaar. Met leidinggevende bespreken wij in ongeveer driekwartier de context van de organisatie, de afdeling waar medewerker werkzaam is, de diverse functies en zijn of haar indruk van het re-integratieproces tot nu toe. Ook vragen we naar ideeën en mogelijkheden voor de toekomst. Met medewerker wordt, in vaak ruim een uur, achtergrond van het verzuim besproken, maar ook de mogelijkheden en belemmeringen in het eigen werk, taken, een globaal persoonsprofiel en zijn of haar eigen ideeën bij de mogelijkheden voor de toekomst. Vaak wordt afgesloten met een drie-gesprek waarin een voorlopige conclusie wordt gedeeld en verdere afspraken aan bod komen.

Waar nodig zoeken wij contact met de bedrijfsarts, vervolgens wordt beoordeling en advies uitgewerkt in een rapport. Naast een beoordeling belasting – belastbaarheid, met functieomschrijving en belastbaarheidsprofiel van bedrijfsarts als basis, verwerken we de gesprekken, leest u de arbeidsdeskundige beschouwing en het advies. Arbeidsdeskundig onderzoek is een momentopname. Het advies wordt opgesteld met de informatie die op dat moment bekend is en/of beschikbaar gesteld. Bij wijzigingen in bijvoorbeeld belastbaarheid of functiehuis, adviseren wij om met de verzuimadviseur/casemanager te overleggen, of contact op te nemen met ons, om te kijken of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Wat anderen zeggen

Maatwerk + Korte lijnen

“De arbeidsdeskundigen van Lef! werkt kijken naar wat er nodig is in het dossier, denken buiten de gebaande paden en leveren maatwerk.

Er zijn korte lijnen, zowel met ons als met de bedrijfsarts. Ook nemen ze de medewerker goed mee in het proces.”

Timing

In de meeste gevallen is binnen 2 weken het concept rapport klaar en wordt dit naar zowel leidinggevende als medewerker gestuurd. Zij kunnen beiden aangeven of zij relevante opmerkingen of aanvullingen hebben op hun eigen deel. Na eventuele verwerking hiervan wordt de definitieve versie naar alle betrokken partijen gestuurd en is daarmee de opdracht afgerond.

Mocht u op een later moment nog eens willen sparren over het verloop of mogelijke knelpunten, dan laat het ons vooral weten!

Heeft u interesse en wilt u meer informatie?

Mail of bel ons!

Ook interessant: