Re-integratie Spoor 2

Lef! werkt …. aan
inzetbaarheid

Een spoor 2 traject is meestal een opvolgend advies na een arbeidsdeskundige beoordeling, waarbij het doel van spoor 2 is om de re-integratiekansen te vergroten voor uw medewerker, omdat eigen werk niet of nóg niet passend is. Het UWV verwacht van u dat dit binnen 6 weken na het advies van de arbeidsdeskundige inzet, waarbij er van uitgegaan wordt dat AD-onderzoek plaatsvindt rondom einde eerste ziektejaar. Ook een arbeidsdeskundig onderzoek kunnen wij voor u verzorgen.

Werkwijze

Na intake/uitgebreide kennismaking (live) volgt een trajectplan voor spoor II, waarin u duidelijk omschreven ziet welke activiteiten in spoor II aan bod komen en welke knelpunten en oplossingen er mogelijk zijn. De basis is een gedegen oriëntatie op persoon en arbeidsmarkt, welke leiden tot een persoonsprofiel en zoekprofiel voor de arbeidsmarkt.

Vervolgens krijgt uw medewerker alle handvatten om zelfstandig te kunnen solliciteren op de arbeidsmarkt en zullen we ook samen netwerk gaan benaderen, diverse sollicitatie- kanalen in kaart brengen, met als doel om een nieuwe, passende en duurzame, functie op de arbeidsmarkt te vinden. Als er ook nog mogelijkheden zijn in eigen werk, dan wordt daar uiteraard rekening mee gehouden, dat geldt ook voor leefstijlaspecten en privé- situatie. Maatwerk en overleg is in deze erg belangrijk. Medewerker wordt in de regel 2-wekelijks gesproken, live of via Teams, dit wordt afgewisseld.

U wordt na elke 3 maanden d.m.v. een schriftelijke rapportage op de hoogte gehouden van de voortgang, tussentijds contact is altijd mogelijk. Na afloop volgt een eind- rapportage. Trajectplan en rapportages dienen bij WIA aanvraag meegestuurd te worden naar het UWV.

Wat anderen zeggen

Maatwerk + Korte lijnen

“De arbeidsdeskundigen van Lef! werkt kijken naar wat er nodig is in het dossier, denken buiten de gebaande paden en leveren maatwerk.

Er zijn korte lijnen, zowel met ons als met de bedrijfsarts. Ook nemen ze de medewerker goed mee in het proces.”

Timing

Wij bieden trajecten van verschillende duur, maar ook een oriëntatietraject of haalbaarheidsonderzoek spoor 2.

Heeft u interesse en wilt u meer informatie?

Mail of bel ons!

Ook interessant: