Arbo Dienstverlening & Verzuimbegeleiding

Lef! werkt ….
aan Arbo

Lef! werkt aan Arbo ondersteunt werkgevers zowel binnen Zorg, Onderwijs en Overheid alsook binnen het MKB in de begeleiding rondom de aanpak van (frequent) verzuim. Het doel is hierbij om de medewerkers te ondersteunen in het groeien naar optimale inzetbaarheid. Hierbij is het benutten van de inzetbaarheid het uitgangspunt; want hoe langer een zieke medewerker uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Bij ons staat de mens en haar verhaal hierbij centraal. De oorzaak van verzuim kan medisch zijn, maar dit is niet altijd het geval.

Psychische problemen of een moeilijke thuissituatie spelen vaak een rol, evenals onvrede op het werk of (on)uitgesproken conflicten. Door op de juiste aspecten te begeleiden kan een naar een duurzame oplossing gewerkt worden, die aan alle betrokkenen helder gecommuniceerd wordt.

Lef! werkt aan Arbo is (nog) geen gecertificeerde arbodienst en wij werken daarom voor wat betreft arbodienstverlening vanuit een maatwerkconstructie. Dit betekent dat samen met de opdrachtgever gekeken wordt naar op welke wijze wij onze diensten kunnen inzetten om gezamenlijk de verantwoording vanuit de Wet Verbetering Poortwachter in te richten. Hierbij is er wat ons betreft sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij de opdrachtgever de regiehouder is.

Werkwijze

Onze arbeidsdeskundige werkt, samen met de casemanager of POB-er, in de eerste lijn en bij (dreigend) verzuim komt hij of zij als eerste in beeld. In overleg wordt bepaald of bijvoorbeeld inzetbaarheidscoaching kan ondersteunen, bij medische zaken wordt uiteraard zo snel mogelijk de bedrijfsarts ingeschakeld. Op basis van de grootte van uw organisatie, huidig verzuim én behoefte, bepalen we vooraf de structurele inzet van onze professionals, bijvoorbeeld een dagdeel per week of eens per 2 á 3 weken.

Dit maakt van onze dienstverlening echt een samenwerking! Voor wat kleinere organisaties volstaat soms ook een minimalere inzet, waarbij onze casemanager toegang heeft tot uw verzuimsysteem, meekijkt en naar behoefte verdere inzet plaatsvindt.

Wat anderen zeggen

Maatwerk + Korte lijnen

“De arbeidsdeskundigen van Lef! werkt kijken naar wat er nodig is in het dossier, denken buiten de gebaande paden en leveren maatwerk.

Er zijn korte lijnen, zowel met ons als met de bedrijfsarts. Ook nemen ze de medewerker goed mee in het proces.”

Kosten: Maatwerk

Afhankelijk van de behoefte gaan we kijken of een bedrag per medewerker per jaar het beste past óf dat we op basis van behoefte aan inzet (aantal medewerkers/verzuimvercentage/inzetbaarheid) offreren.

Heeft u interesse en wilt u meer informatie?

Mail of bel ons!

Ook interessant: