Lef! werkt …. met
Huis van Werkvermogen

Je kunt alleen maar dé partner in de achterhoek en omstreken zijn op het gebied van inzetbaarheid en verzuim als je ook beschikt over de juiste kennis en ervaring. Onze kennis is altijd actueel; we nemen deel aan cursussen en workshops, doen aan intervisie en supervisie, met elkaar én met andere professionals in het werkveld en we combineren maatwerk met bewezen methodes om onze dienstverlening te verrijken voor onszelf en voor de klant.

Als partner van het Nadionaal Platform Duurzame Inzetbaarheid NDPI verkrijgen we extra kennis, maar brengen we ook weer nieuwe kennis aan vanuit onze eigen praktijk. Binnen onze visie, met als rode draad Inzetbaarheid, en wie wij zijn als professionals past ook goed in het Huis van Werkvermogen.

Definitie werkvermogen:

‘de mate waarin een medewerker lichamelijk en mentaal in staat is om zijn huidige werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst’

Werkvermogen geeft niet alleen voorspellende waarde op verzuim, maar vooral inzicht in het onbenut potentieel van medewerker.

Het huis en zijn omgeving geven de verschillende factoren aan die van invloed zijn op het werkvermogen.

Achtergrond

Het Huis van Werkvermogen is een concept dat is ontwikkeld door de Finse professor Juhani Ilmarinen en wordt vaak gebruikt in de context van gezondheidsmanagement en welzijn op het werk

Het idee achter het Huis van Werkvermogen is om de factoren te begrijpen die van invloed zijn op het vermogen van een medewerker om effectief en gezond te blijven werken.

Het concept is gebaseerd op het idee dat het vermogen om te werken afhankelijk is van verschillende interne en externe factoren, en dat deze factoren samen een “huis” vormen dat het werkvermorgen ondersteunt.

Het huis van werkvermogen bestaat doorgaans uit vier belangrijke pijlers of componenten, de verdiepingen:


  • Gezondheid: Dit verwijst naar de fysieke en mentale gezondheid van de medewerker. Het omvat aspecten zoals lichamelijke fitheid, gezonde voeding, slaapkwaliteit en psychologisch welzijn. Een goede gezondheid is essentieel voor het behouden van het werkvermogen.

  • Competenties: Competenties verwijzen naar de vaardigheden, kennis en ervaring die een medewerker heeft om zijn of haar taken uit te voeren. Dit omvat zowel technische vaardigheden als soft skills zoals communicatie, probleemoplossing en leiderschap.

  • Waarden: Dit verwijst naar de waarden, normen en motivaties van de medewerker met betrekking tot werk. Medewerkers die zich kunnen identificeren met de waarden en doelen van hun organisatie, zijn vaak gemotiveerder en hebben een hoger werkvermogen.

  • Werk(omstandigheden): Werk of werkomstandigheden omvatten de factoren op de werkplek die het werkvermogen kunnen beïnvloeden. Dit kan onder andere betrekking hebben op de fysieke werkomgeving, werkdruk, werkuren, sociale steun op het werk en de balans tussen werk- en privéleven.

Het Huis van Werkvermogen benadrukt dat al deze componenten met elkaar in verband staan en elkaar beïnvloeden. Als een van deze componenten verzwakt is, kan het het algehele werkvermogen van de medewerker negatief beïnvloeden.

Daarom is het belangrijk voor organisaties om aandacht te besteden aan al deze factoren om het werkvermogen van hun medewerkers te bevorderen en te behouden.

Wanneer zet u het in?

Het wordt vaak gebruikt als basis voor gezondheidsbevorderingsprogramma’s en welzijnsinitiatieven op de werkplek, omdat het helpt bij het identificeren van de gebieden die verbeterd kunnen worden om het welzijn en de prestaties van medewerkers te bevorderen.

Wij gebruiken het in onze gespreksvoering; tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek of intake spoor 2, bij (inzetbaarheids-)coaching of meer thematisch als we in gesprek zijn bij de klant over inzetbaarheid.

Het Huis van Werkvermogen is een holistische benadering die erkent dat welzijn op het werk niet alleen afhankelijk is van de gezondheid van medewerkers, maar ook van andere factoren die hun vermogen om te werken beïnvloeden.

Heeft u interesse en wilt u meer informatie?

Mail of bel ons!

Ook interessant: